Διοργανωτές του παιχνιδιού

Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού (εφεξής θα αποκαλείτε: Διαγωνισμός) είναι ο  Simple Radio  μαζί με  ___________     (εφεξής θα αποκαλούνται ως διοργανωτές).

Οι σελίδες στο Facebook που διαχειρίζονται οι Διοργανωτές: ________________

(εφεξής θα αποκαλούνται ως: Σελίδες διοργανωτών).

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Η υποβολή μιας καταχώρησης για το διαγωνισμό είναι ανοιχτή σε άτομα που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του facebook.com,

έχουν κάνει like στις σελίδες των διοργανωτών,

θα παρέχουν την άδεια τους για τα βασικά στοιχεία του προφίλ τους.

Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο χρήστης αποδέχεται αυτόματα τους "Όρους και τις Προϋποθέσεις" του παιχνιδιού. Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι είναι πλήρως ενήμεροι για αυτό. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος των Όρων και Προϋποθέσεων, οι συμμετέχοντες δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και θα πρέπει να αποκλειστούν.

Σχετικά με τυχόν άλλα ζητήματα που δεν αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η νομοθεσία είναι εφαρμόσιμη.

 

Ξεκινώντας το διαγωνισμό

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαγωνισμό στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

Πως παίρνω μέρος

Οι χρήστες μπορούν να πάρουν μέρος με τον παρακάτω τρόπο:

Κάνοντας like στις σελίδες του των διοργανωτών.

 Γράφοντας ένα σχόλιο στην ανάρτηση στο facebook , και κάνουν share τον διαγωνισμό στο
ν τοίχο τους.Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών είναι μία.

Επιλογή και δημοσιοποίηση των νικητών.

Οι νικητές θα ανακυρηχθούν μέσα απο μια τυχαία διαδικασία που την αναλαμβάνει ένας αλγόρίθμος .

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις σελιδές των διοργανωτών μετά τις

Το Δώρο

Με την ανακοίνωση των νικητών, oι διοργανωτές έρχονται σε επαφή με τον νικητή για να κανονίσουν την παράδοση του δώρου.

Άλλες διατάξεις

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη διάρκεια του παιχνιδιού με την τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων από αυτή την άποψη.

Οι διοργανωτές δεν είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, κόστοι, τραυματισμούς, απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύψουν, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, με την αποδοχή ή την κατοχή οποιουδήποτε δώρου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, απαιτήσεις, κόστοι, τραυματισμούς, απώλειες ή ζημιές που σχετίζονται με σωματικές βλάβες, θάνατο, βλάβη, απώλεια ή καταστροφή περιουσίας, δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας, δυσφήμιση).

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με την ανάρτηση μιας  ενημέρωσης των όρων στον ιστότοπο τους. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντος να ελέγχει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση της υπηρεσίας μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Τα δώρα είναι μη διαπραγματεύσιμα, μη μεταβιβάσιμο ή ανταλλάξιμα με μετρητά, πιστωτικές, αγαθών ή / και υπηρεσιών.

Οι αλγόριθμοι για την επιλογή και τις αποφάσεις των διοργανωτών για όλα τα θέματα που αφορούν το διαγωνισμό είναι τελικές, οριστικές και δεσμευτικές.

Με τη συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους επίσημους κανόνες και κανονισμούς. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

Μπορεί επίσης να υπάρχουν φορές που το διαγωνισμό ή μέρος του να μην είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με τη συντήρηση του, είτε σε προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη βάση.

Οι διοργανωτές δεν θα είναι υπεύθυνοι για τον συμμετέχοντα για κάθε ζημία που υπέστη λόγω ενός μη εξουσιοδοτημένου πρόσωπου που έκανε χρήση του προφίλ του και πήρε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Επίσης, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παιχνιδιού, είτε με δόλο ή με άλλο τρόπο.

Οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που αυτός / αυτή παρέχουν σχετικά με την πρόσβαση ή / και τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό είναι και θα παραμείνουν αληθείς, ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή.

© 2018 Web Artistic All Rights Reserved. Designed By Web Artistic